SYSTÉMOVÉ OPLOCENÍ
Systémové panely mohou být použity jako oplocení firem, školních, sportovních, obchodních objektů, ale také soukromých usedlostí. Tloušťka drátu, velkost oček a přehyb sítky zajišťují tuhost a pevnost oplocení.
Systémové oplocení (panelové) je vždy zabezpečené antikorozním povlakem (zinkování v tavenině).

K systémovým oplocením navrhujeme hotovou podezdívku a spojení (duté tvárnice) yrobené z prefabrikovaných betonových dílů, které mají velkou pevnost a odolnost proti působení atmosferických faktorů. Vyrobených z betonu třídy B 15, vyztužených tyčí žebro ∅ 8, zajišťujících stabilní základ. Lze vybrat hladký povrch nebo formu cihličky.
Tento systém nachází široké uplatnění v celém odvětví oplocení, protože jeho montáž je rychlejší a levnější než tradičně dělané podezdívky
ogrodzenie ogrodzenie ogrodzenie

PREF-BET Cerekiew 3 k. Radomia, tel. (+48) 48 384 67 78, 608-44-44-72

wykonanie: GrafMedia