Firma svoju činnosť zahájila začiatkom osemdesiatych rokov minulého storočia a po celú túto dobu pracuje na zdokonaľovaní svojich produktov. O našom úspechu rozhoduje zvláštná kombinácia remeslníckych tradicií s najnovšími technológiami uplatňovanými vo výrobnom procese. Zaoberáme sa výrobou, predajom a montážou oplotení: lúpaných, betónových, systémových, modulárnych, kovových, drevených s rozmanitým dizajnom a rozmermi.
Námi ponúkané oplotenia sú už roky uznávané klientmi a majú renomé ako esteticky zhotovené, solidné a trvalé. K dispozícii máme moderný výrobný závod a zamestnávame kvalifikované technické kádre.
Obraciame sa na Vás s komplexnou ponukou, ktorá zahŕňa všetky investičné etapy: meranie v teréne, profesionálne poradenstvo, ponuku výrobkov prispôsobenú predurčeniu a architektúre Vášho objektu, ako aj odbornú montáž plota.
Ponuka námi navrhovaných oplotení je veľmi veľká, čím si nájde univerzálne uplatnenie: od súkromých pozemkov po priemyselné a verejné objekty. Individuálny a flexibilný prístup k potrebám klienta nám umožňuje realizovať aj atypické objednávky.
Oplotenie je z jednej strany hranicou medzi vonakjším svetom a našim domom, tvoriac svojráznu ochranu a pocit súkromia, z druhej napokon odzrkadľuje ducha domu a zdôrazňuje jeho charakter a krásu.

Srdečne Vás pozývame, aby ste sa oboznámili s našou ponukou.

Pozývame Vás k spolupráci.
ogrodzenie ogrodzenie ogrodzenie

PREF-BET Cerekiew 3 k. Radomia, tel. (+48) 48 384 67 78, 608-44-44-72

wykonanie: GrafMedia