GARAŻE Z PUSTAKÓW ŁUPANYCH

Szczegóły techniczne
Wibroprasowane betonowe pustaki łupane wykonane są z wysokowytrzymałego zagęszczonego betonu. Posiadają ozdobne łupane lico, które eliminuje czasochłonny proces tynkowania ściany oraz nadaje elewacji wyjątkowo estetyczny i ponadczasowy charakter.
Otwory w pustaku przyczyniają się do znacznej oszczędności mieszanki betonowej, odciążają konstrukcję, izolują akustycznie oraz zwiększają izolacyjność termiczną muru.
Dzięki uproszczonej konstrukcji dachu oraz powtarzalności w produkcji wiązarów kratowych możliwe jest obniżenie kosztów ich wytwarzania.System fundamentowy garażu tworzą elementy wibroprasowane będące elementami tzw. Szalunku traconego. Do ich zalania wystarcza znikoma ilość mieszanki betonowej. Murowanie tradycyjną metodą wymaga niezwykłej fachowości, dokładności oraz dodatkowego spoinowania i tynkowania ścian. Pustaki łupane wytwarzane są na nowoczesnych liniach technologicznych przez co charakteryzują się wysoką dokładnością. Do ich łączenia stosuje się niewielkie ilości cienkowarstwowej zaprawy klejowej.

Roboty budowlane związane z realizacją budynku należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, zasadami BHP pod nadzorem osoby uprawnionej, po przeprowadzeniu odpowiednich procedur formalno -- prawnych (zgłoszenie robót lub uzyskanie pozwolenia na budowę).

Instrukcje montażu

PREF-BET Cerekiew 3 k. Radomia, tel. (+48) 48 384 67 78, 608-44-44-72

wykonanie: GrafMedia