PALISADY ŁUPANE
Palisada betonowa w kolorystyce korespondującej z kolorystyką ogrodzeń.
Przypominająca formą kamienny prostopadłościan . Palisada betonowa jest mrozoodporna i odporna na uszkodzenia, w dwóch wysokościach doskonale zabezpieczy ścieżki żwirowe czy krawędź schodów ogrodowych.

Beton zmieszany z kruszywem kamiennym o wyglądzie kamienia pokrytego patyną doskonale wtopi się w zieleń ogrodu oraz w aranżację terenu.
KolorystykaPREF-BET Cerekiew 3 k. Radomia, tel. (+48) 48 384 67 78, 608-44-44-72

wykonanie: GrafMedia